Vaši bodovi: 0

iskoristite bodove

Pravila

 Promocija “Klub vjernosti˝

 

Pravila za sudjelovanje

 

Promociju pod nazivom Klub Vjernosti (u daljnjem tekstu: promocija) priređuje i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: priređivač).

 

Promocija počinje 1. ožujka 2019. i traje do 30. lipnja 2019. ili do isteka zaliha.

 

U promociji mogu sudjelovati sve osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira da li je riječ o osobama koje su zaposlene u ugostiteljskim objektima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, njihovim gostima ili drugim osobama.

 

Svrha promocije je promidžba proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO Lemon, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Sprite, Schweppes Bitter lemon, Schweppes Tonic Water, Schweppes Tangerine i Schweppes Pineapple Basil u povratnim staklenim bocama od 0,25 L te Fuzetea 0,25l i Cappy 0,20l portfolio u nepovratnim staklenim bocama.

 

Način sudjelovanja u promociji obuhvaća sljedeće korake:

 

 1. Sudionici promocije skupljaju kodove na promocijskim zatvaračima i promocijskim naljepnicama (etiketama) proizvoda koji su uključeni u promociju te se trebaju registrirati na mrežnu stranicu klubvjernosti.com unijeti svoje osobne podatke: korisničko ime, ime i prezime, telefon za kontakt (broj mobitela), mjesto prebivališta, e-adresu i lozinku. Tijekom registracije i unosa svih navedenih osobnih podataka sudioniku će biti dodijeljen jedinstveni korisnički (ID) broj. Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan profil na navedenoj mrežnoj stranici.

 

 1. Nakon registracije treba unijeti kod koji ste pronašli ispod zatvarača promocijskih povratnih staklenih boca Coca-Cole, Coca-Cole ZERO, Coca-Cole ZERO Lemon, Fante Orange, Fante Orange Zero, Spritea, Schweppesa Bitter lemon, Schweppes Tonic water, Schweppesa Tangerine, Schweppes Pineapple Basil u pakiranju od 0,25 L odnosno koji ste pronašli ispod promocijske naljepnice (etikete) kad je riječ o proizvodima Fuzetea 0,25l i Cappy 0,20l portfolio u nepovratnim staklenim bocama. Proizvodi s kodovima su označeni posebnom promocijskom naljepnicom (etiketom) odnosno promocijskim zatvaračem na pakiranju koji su odabrani za promociju te ih je proizveo isključivo priređivač. Na pojedinom proizvodu koji je dio promocije nalazi se jedan (1) kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Zatvarači i kodovi sa zatvarača te etikete i kodovi sa etiketa iz prethodnih promocija priređivača ne mogu se koristiti u ovoj promociji.

 

 1. Ovisno o broju bodova koji se nalazi na kodu ispod zatvarača odnosno na kodu ispod promocijske naljepnice (etikete) sudionik stječe mogućnost prikupljanja bodova za vjernost u promociji. U okviru promocije kodovi ispod zatvarača i promocijskih naljepnica (etiketa) imaju vrijednost od 0, 0.5, 1, 3, 5, 10 i 100 bodova za vjernost. Svi sudionici promocije imaju pravo na dobivanje promocijskih poklona, bez obzira ukoliko se na zatvaraču možda nalazi natpis ˝samo za konobare˝, koji natpis ne utječe na pravo sudjelovanja i osvajanja poklona sudionika promocije, uključujući i sudionike koji nisu konobari.

 

 1. Prikupljanjem bodova za vjernost sudionik stječe pravo na promocijske poklone. Promocijski pokloni ovise isključivo o broju bodova za vjernost, koje je sudionik prikupio tijekom promocije. Promocijski se pokloni razlikuju ovisno o broju bodova, a sudionici u svakom trenutku tijekom trajanja promocije mogu na osobnom registriranom profilu na mrežnim stranicama klubvjernosti.com provjeriti vrstu dostupnih poklona i način njihova preuzimanja.

 

Pored navedenog skupljanja bodova za vjernost, sudionici imaju dodatnu mogućnost skupljanja istih redovnim praćenjem dnevnih aktivnosti na mrežnim stranicama www.klubvjernosti.com , i to:

 • točnim odgovorom na dnevno kviz pitanje koje se odnosi na promocije i proizvode iz asortimana Priređivača sudionik stječe pravo na 5 bodova dnevno za vjernost.
 • ispunjavanjem specificiranog izazova, koje se npr. može odnositi na dnevnu aktivaciju kojeg od proizvoda (npr. Cappy breskva i sl.), sudionik stječe pravo na 5 dnevno bodova za vjernost.

 

Vrsta i vrijednost promocijskih poklona ponajprije ovisi o broju prikupljenih bodova za vjernost, i to na sljedeći način:

 

 • s prikupljenih 250 bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklon: vaučer za gorivo u vrijednosti od 350kn (na benzinskim crpkama INA)
 • s prikupljenih 250 bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklon: Poklon bon Sport Vision u iznosu od 400kn
 • s prikupljenih 250 bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklon: Poklon bon Polleo Sport u iznosu od 350kn
 • s prikupljenih 1.000 bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklon: Poklon Bon Elite (putovanje) u iznosu od 2.200kn
 • s prikupljenih 1.100 bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklon: PlayStation 4
 • s prikupljenih 1.200 bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklon: GoPro Hero 7 silver
 • s prikupljenih 1.500 bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklon: Električni skuter Urban Bike 100 pro
 • s prikupljenih 1.500 bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklon: Fitbit Ionic sat
 • s prikupljenih 2.200 bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklon: Samsung Galaxy S9

 

Jedan sudionik u promociji ili jedan profil može unijeti neograničen broj kodova. Sudionici mogu za vrijeme trajanja promocije dobiti maksimalno do dva poklona za INA-u (vaučer za gorivo u vrijednosti od 350kn (na benzinskim crpkama INA)) te do dva poklona za Sport Vision (poklon bon u iznosu od 400 kn) i do dva poklona za Polleo Sport (poklon bon u iznosu od 350 kn). Nakon primitka dva navedena kupona za svaki od tri navedena poklona (ukupno šest (6) kupona – dva INA, dva Sport Vision, dva Polleo Sport), sudionik će biti spriječen u daljnjem dobivanju poklona za INA-u, Sport Vision ili Polleo Sport do kraja trajanja promocije.  

 

Svi se podaci o načinu preuzimanja poklona mogu dobiti svakoga radnog dana preko službene infolinije priređivača, telefonski broj 080 00 455, od 8 do 16 sati, ili putem mrežne stranice www.klubvjernosti.com na registriranom profilu sudionika.

 

Svi dobitnici mogu svoje poklone prijavljivati (naručivati) isključivo putem mrežne stranice www.klubvjernosti.com izravno s osobnih profila. Nakon toga će im se obratiti priređivač u roku od 48 sati kako bi se odredilo točno mjesto isporuke. Dobitnik će moći naručiti poklon, ponuđen na mrežnoj stranici, u protuvrijednosti dotad prikupljenih bodova za vjernost te će se nakon narudžbe taj broj umanjiti za vrijednost odabranog poklona. Poslije toga će dobitnik moći nastaviti prikupljati bodove za vjernost i mijenjati ih za preostale ponuđene poklone u promociji, osim u slučajevima u kojima je to izrijekom ograničeno ovim pravilima.

 

Pokloni koji se mogu dostaviti digitalnim putem isporučuju se putem mrežne stranice www.klubvjernosti.com odnosno na e-adresu (e-mail) prijavljenu u osobnom profilu sudionika, i to u roku od 45 radnih dana od dana naručivanja poklona putem mrežne stranice www.klubvjernosti.com (sa svojeg osobnog profila).

 

Poklone koje nije moguće dostaviti digitalnim putem (putem mrežne stranice www.klubvjernosti.com odnosno na e-adresu prijavljenu u osobnom profilu sudionika) priređivač se obvezuje dostaviti putem dostavne službe na adresu koju je sudionik naveo pri svojoj registraciji na mrežnim stranicama www.klubvjernosti.com osim u slučajevima kad je dobitnik nedostupan ili se ne javlja na telefonski broj i/ili e-adresu navedenu tijekom registracije ili zamjene bodova za poklone. Ako je sudionik promocije nedostupan na telefonskom broju ili e-adresi navedenoj tijekom registracije te ako poklon nije moguće isporučiti na adresu koju je sudionik promocije naveo tijekom registracije, priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke poklona. U tim slučajevima obveza isporuke poklona sudioniku prestaje najkasnije 30 dana nakon završetka promocije. Priređivač će se nastojati više puta obratiti sudioniku kojemu treba dodijeliti poklon, ali nije obvezan pokušati ga kontaktirati više od jednog puta.

 

Priređivač ne snosi odgovornost ako sudionik do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve bodove koje je skupio putem vlastitog profila.

 

Količine poklona mogu biti ograničene i u nekim razdobljima određeni pokloni mogu biti nedostupni. U tom slučaju priređivač ima pravo dobitniku ponuditi tada dostupne zamjenske poklone u protuvrijednosti prikupljenih bodova za vjernost i to do isteka zaliha poklona odnosno zamjenskih poklona. Ako se sve zalihe poklona podijele prije planiranog okončanja promocije (30. lipnja 2019.), priređivač zadržava pravo mijenjanja ili dopune poklona za vrijeme trajanja promocije.

 

Dobitniku poklon može biti dodijeljen samo ako se predoči valjan šesteroznamenkasti korisnički (ID) broj koji se dobije pri registraciji te uz predočenu valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima promocije (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona ili sl. (npr. nepotpuna adresa ili sl.).  

Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka odnosno registracijom svojeg osobnog profila na mrežnim stranicama www.klubvjernosti.com daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Osobni podaci sudionika bit će pohranjeni isključivo do isteka promocije odnosno do isteka zaliha poklona. Voditelj zbirke osobnih podataka će na zahtjev vlasnika osobnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom. Unošenje osobnih podataka za ovu promociju je dobrovoljno. Priređivač se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama. Priređivač može otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama samo onda kada sudionik promocije zahtjeva dostavu poklona na kućnu adresu, u kojem slučaju Priređivač može ustupiti osobne podatke nadležnoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave poklona sudioniku.  Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost (privolu) za korištenje osobnim podacima za promociju u bilo kojem trenutku dostavom obavijesti priređivaču u pisanom obliku.

 

U slučaju pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju, odnosno ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače odnosno promocijske naljepnice (etikete), priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

 

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača odnosno promocijskih naljepnica (etiketa) proizvoda koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača odnosno dobitnih promocijskih naljepnica (etiketa) ne utječu na pravo priređivača da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

 

Sudionici koji sudjeluju u promociji nemaju pravo zahtijevati drukčije poklone od onih koji su navedeni u ovim pravilima niti veće količine od onih navedenih u ovim pravilima. Pokloni se ne mogu zamijeniti za novac. Pokloni se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima osim vaučera prije nego što se uruče dobitniku.

 

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga.

 

Priređivač ima pravo jednostrano otkazati promociju u bilo kojoj fazi ako dođe do materijalne povrede ili zlouporabe ovih pravila ili pak u slučaju više sile, odnosno događaja kojeg priređivač nije mogao predvidjeti ili izbjeći, i to uz prethodnu obavijest putem mrežne stranice www.klubvjernosti.com . Ako priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njegove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku poklona sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjega sudjelovanja u promociji.

 

Ako se dogodi nešto od gore navedenog, distribucija poklona će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača neovisno o potrebi za njezinom mogućom objavom. U tome slučaju se neće nadoknaditi troškovi, kao niti eventualna izravna ili neizravna šteta sudionicima promocije.

 

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s poklonom. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja.

 

Samim sudjelovanjem u promociji njezini sudionici prihvaćaju da ih ova službena pravila obvezuju odnosno da prihvaćaju prava i obveze koje proistječu iz ovih pravila, da je s njima upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

 

Dodatni podaci o službenim Pravilima za sudjelovanje u promociji se mogu dobiti pozivom na besplatnu infoliniju priređivača, na telefonski broj 080 00455, svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili putem mrežne stranice www.klubvjernosti.com u razdoblju od 1. ožujka  do 30. lipnja 2019.

 

Za sve eventualne sporove između priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.

 

Julijana Bilušić Ferderber

 

Direktorica odjela marketinga